Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

CUA - TÔM

TÔM HẤP BƠ TỎI

Liên hệ

CHÂN CUA TUYẾT CHẤM BƠ CHANH

640,000đ

ỐC GIÁC NHÚNG DẤM NHÚNG NƯỚC LÈO

Liên hệ

ỐC GIÁC XÀO RAU MUỐNG GỎI - CHÁO

Liên hệ

CHÂN CUA TUYẾT ĐÔNG LẠNH CHÁY TỎI

640,000đ

CHÁO TÔM HÙM

Liên hệ

LẨU RIÊU TÔM HÙM

Liên hệ

SÒ ĐIỆP NHẬT ĐÚT LÒ PHÔ MAI - NƯỚNG MỠ HÀNH

150,000đ

TÔM HÙM ĐÚT LÒ PHÔ MAI

Liên hệ

TÔM HÙM NƯỚNG BƠ TỎI

Liên hệ

TÔM HÙM XÀO HÀNH GỪNG

Liên hệ

TÔM MŨ NI CHÁY TỎI

Liên hệ

TÔM RANG TRỨNG MUỐI

190,000đ

TÔM CHÁY TỎI

190,000đ

TÔM NƯỚNG MUỐI ỚT

190,000đ

HÀO ĐÚT LÒ PHÔ MAI

Liên hệ

TÔM TÊ TÁI

190,000đ

0398 030 275
0398 030 275
0398 030 275