Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

GÀ - BỒ CÂU

BỒ CÂU GÀ NƯỚNG

15

150,000đ

BỒ CÂU GÀ QUAY

150,000đ

BỒ CÂU GÀ TIỀM THUỐC BẮC

300,000đ

CÁNH GÀ CHIÊN MẮM

99,000đ

CÁNH GÀ NƯỚNG MUỐI ỚT

99,000đ

CU ĐẤT NẤU CHÁO

Liên hệ

GÀ ĐỒI

Liên hệ

GÀ TRỐNG THIẾN

Liên hệ

VỊT XIÊM 3 MÓN

Liên hệ

DA GÀ RANG LÁ CHANH - HẤP GIÃ CẦY - NƯỚNG RIỀNG MẺ

Liên hệ

GÀ HẤP MẮM NHĨ

Liên hệ

GÀ HẤP MUỐI TIÊU CHÂU

Liên hệ

GÀ NƯỚNG CƠM CHÁY LÊN MÂM

Liên hệ

GÀ TIỀM ỚT HIỂM

Liên hệ

GÀ NHÚNG CHÁO HẦM - HẦM SẢ

Liên hệ

GỎI GÀ CÂY CHUỐI HỘT

Liên hệ

GỎI GÀ RAU LANG

Liên hệ

LẨU GÀ LÁ BÉP

Liên hệ

VỊT XIÊM OM CÓC THÁI

Liên hệ

XÔI BỒ CÂU

349,000đ

0398 030 275
0398 030 275
0398 030 275