Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

LAI RAI KHAI VỊ

CƠM VẮT CÁ DỨA

130,000đ

ỐC RỪNG TÀ BỨA NƯỚNG

120,000đ

ỐC RỪNG TÀ BỨA XÀO CHUỐI ĐẬU

120,000đ

BÊ MỘT NẮNG

120,000đ

KHÔ CÁ ĐUỐI ĐEN

99,000đ

SÚP HẢI SẢN CUA

49,000đ

SÚP SÒ ĐIỆP GẠCH CUA

49,000đ

CHẢ GIÒ HẢI SẢN

125,000đ

CHẢ MỰC HẠ LONG

150,000đ

CHẢ ỐC HÀNG DƯƠNG

99,000đ

ĐẬU HŨ CHIÊN GIÒN

75,000đ

ĐẬU HŨ TẮM MẮM

75,000đ

DỒI LƯƠN

150,000đ

KHOAI TÂY CHIÊN

75,000đ

NẤM BIỂN XÀO LÁ QUẾ

120,000đ

NGỌC KÊ CHÁY TỎI - CHƯNG CÁCH THUỶ

249,000đ

PATE NHUM

120,000đ

RĂNG MỰC CHIÊN MẮM - XÀO BƠ CAY

99,000đ

SỤN GÀ CHIÊN MẮM - CHÁY TỎI

99,000đ

TÔM TÍCH GẠCH BABY CHIÊN MẮM

150,000đ

VŨ NỮ THÂN GẦY

99,000đ

TRỨNG CÁ LÓC KHO TIÊU

249,000đ

0398 030 275
0398 030 275
0398 030 275