Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

RAU THIÊN NHIÊN , GỎI

GỎI CÓC TÔM KHÔ

120,000đ

GỎI NẤM BIỂN CỦ HÀNH

1

120,000đ

GỎI BÒ TÊ TÁI

120,000đ

CỦ HỦ DỪA TÔM THỊT

150,000đ

ĐẬU RỒNG MẮM RUỐC

85,000đ

ĐỌT LAN - RAU MUỐNG

65,000đ

GỎI ĐU ĐỦ BÊ 1 NẮNG

120,000đ

GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT

150,000đ

GỎI MĂNG RỪNG BÒ

120,000đ

GỎI MỰC CỦ HÀNH

120,000đ

GỎI ỐC HƯƠNG

290,000đ

CÓC - XOÀI KHÔ SẶC

120,000đ

LÁ BÉP MẮM CUA

85,000đ

MĂNG RỪNG XÀO BÒ

120,000đ

MĂNG RỪNG XÀO LÁ LỐT

65,000đ

RAU RỪNG MẮM CUA

85,000đ

RAU THẬP CẨM KHO QUẸT

99,000đ

SALAD BÒ TRỨNG

120,000đ

SALAD DẦU DẤM

65,000đ

SU SU XÀO TỎI

85,000đ

THIÊN LÝ XÀO TỎI

85,000đ

0398 030 275
0398 030 275
0398 030 275